Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Vážené kolegyně a vážení kolegové
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Nemoci motorických neuronů
MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Alžběta Slabá
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
RNDr. Petra Hedvičáková
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Tereza Doušová
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Spinální svalové atrofie – diagnostika, léčba, výzkum
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
RNDr. Jana Neupauerová
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, DNA laboratoř, Praha
MUDr. Daniel Baumgartner
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Veronika Potočková
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Petra Laššuthová, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, DNA laboratoř, Praha
MUDr. Dana Šafka-Brožková, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, DNA laboratoř, Praha
Prof. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, DNA laboratoř, Praha
Hereditární motorické neuropatie
MUDr. Petr Ridzoň
Neurologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha
Kennedyho nemoc (bulbospinální svalová atrofie)
MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno , CEITEC – Středoevropský technologický institut MU Brno
Amyotrofická laterální skleróza
MUDr. Daniel Baumgartner
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
LS jako TDP43-proteinopatie: kognitivní poruchy u ALS, ALS Plus
Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika Pardubická krajská nemocnice a Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
Primární laterální skleróza
RNDr. Anna Uhrová Mészárosová
DNA laboratoř Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Prof. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D.
DNA laboratoř Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha, Centrum lékařské genetiky a fetální medicíny GENNET, Praha
Hereditární spastické paraparézy: klinické a genetické aspekty
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.
Oddělení MR, Radiodiagnostická klinika, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a VFN v Praze
Doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a VFN v Praze
Role magnetické rezonance při detekci oportunních infekcí v souvislosti s léčbou roztroušené sklerózy
Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika PKN a FZS Univerzity Pardubice
Prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
Ústav patologie a molekulární medicíny, 2. lékařská fakulta UK a FN Motol, Praha
Toxické myopatie
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
Prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.
Interní hematologická klinika 3. LF UK v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
Alemtuzumab v léčbě roztroušené sklerózy: pohled hematologa
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Irena Bednářová
Neurologické odd., Nemocnice a.s. Jindřichův Hradec
Úskalí prodromálního stadia herpes zoster a zkušenost s pregabalinem
MUDr. Zbyšek Pavelek
Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové
MUDr. Pavel Ryška, Ph.D.
Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové
Doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.
Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové
Eskalace léčby u roztroušené sklerózy
created by © zooom.sk s.r.o.