Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Vážené kolegyně a vážení kolegové
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Nemoci motorických neuronů
MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Alžběta Slabá
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
RNDr. Petra Hedvičáková
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Tereza Doušová
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Spinální svalové atrofie – diagnostika, léčba, výzkum
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
RNDr. Jana Neupauerová
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, DNA laboratoř, Praha
MUDr. Daniel Baumgartner
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Veronika Potočková
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Petra Laššuthová, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, DNA laboratoř, Praha
MUDr. Dana Šafka-Brožková, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, DNA laboratoř, Praha
Prof. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, DNA laboratoř, Praha
Hereditární motorické neuropatie
MUDr. Petr Ridzoň
Neurologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha
Kennedyho nemoc (bulbospinální svalová atrofie)
MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno , CEITEC – Středoevropský technologický institut MU Brno
Amyotrofická laterální skleróza
MUDr. Daniel Baumgartner
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
LS jako TDP43-proteinopatie: kognitivní poruchy u ALS, ALS Plus
Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika Pardubická krajská nemocnice a Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
Primární laterální skleróza
RNDr. Anna Uhrová Mészárosová
DNA laboratoř Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Prof. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D.
DNA laboratoř Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha, Centrum lékařské genetiky a fetální medicíny GENNET, Praha
Hereditární spastické paraparézy: klinické a genetické aspekty
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.
Oddělení MR, Radiodiagnostická klinika, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a VFN v Praze
Doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a VFN v Praze
Role magnetické rezonance při detekci oportunních infekcí v souvislosti s léčbou roztroušené sklerózy
Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika PKN a FZS Univerzity Pardubice
Prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
Ústav patologie a molekulární medicíny, 2. lékařská fakulta UK a FN Motol, Praha
Toxické myopatie
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
Prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.
Interní hematologická klinika 3. LF UK v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
Alemtuzumab v léčbě roztroušené sklerózy: pohled hematologa
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Irena Bednářová
Neurologické odd., Nemocnice a.s. Jindřichův Hradec
Úskalí prodromálního stadia herpes zoster a zkušenost s pregabalinem
MUDr. Zbyšek Pavelek
Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové
MUDr. Pavel Ryška, Ph.D.
Radiologická klinika LF a FN Hradec Králové
Doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.
Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové
Eskalace léčby u roztroušené sklerózy
Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) je imunopatologické onemocnění charakterizované zánětlivým a neurodegenerativním postižením struktur centrálního nervového systému. Jedná se o onemocnění autoimunitní povahy, které je svými klinickými projevy značně heterogenní. Léčebné možnosti se u roztroušené sklerózy v posledních letech značně rozšířily. Tato práce shrnuje současné možnosti léčby RS. Je prezentována kazuistika, na které je demonstrována možnost časné eskalace léčby na fingolimod.
Kľúčové slová: roztroušená skleróza, eskalační léčba, NEDA

Escalation therapy in multiple sclerosis
Multiple sclerosis is a chronic inflammatory demyelinating disease which affect central nervous system with neurodegenerative changes of brain. This autoimmune disease manifests itself with various symptoms. Treatment options in multiple sclerosis have expanded considerably in the recent years. This review explore current treatment options for multiple sclerosis. We report one casee from our own patients base through we demonstrate possible use of fingolimod for treatment escalation.
Key words: multiple sclerosis, escalation therapy, NEDA
created by © zooom.sk s.r.o.