Stiahnite si Acrobat Reader   
 
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Michal Pohanka
Sexuologické oddělení LF MU, FN u sv. Anny v Brně, doc. MUDr. Petr Kaňovský CSc.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Neurotransmise a řízení mužské sexuality
ABSTRAKTY
MUDr. Ondřej Škoda
Neurologické oddělení Nemocnice Pelhřimov
IV. neurosonologické dny
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Zdeněk Novák, CSc. – editor hlavního tématu
Neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně
Možnosti a perspektivy endoskopické neurochirurgie
doc. MUDr. Zdeněk Novák, MUDr. Robert Kuba, doc. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., MUDr. Jan Chrastina, prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Neurochirurgická klinika FN u sv. Anny v Brně
Stimulace nervus vagus v terapii farmakorezistentní epilepsie
MUDr. Ivana Rešková, prof. MUDr. Michael Houdek, CSc.
Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
Míšní stimulace a možnosti jejího užití
MUDr. Jan Chrastina, MUDr. Jiří Pulkrábek, prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., doc. MUDr. Zdeněk Novák, CSc.
Neurochirurgická klinika FN u sv. Anny v Brně
Stimulace nucleus subthalamicus u Parkinsonovy nemoci
doc. MUDr. Zdeněk Novák, CSc., MUDr. Jan Chrastina, Ing. Ivo Říha
Neurochirurgická klinika FN u sv. Anny v Brně
Současný stav neuroendoskopie – zpráva z II. sjezdu ISGNE (Neapol 2003)
Přeložili: MUDr. Jan Chrastina, doc. MUDr. Zdeněk Novák, CSc., MUDr. Radim Jančálek
Neurochirurgická klinika FN u sv. Anny v Brně (Překlad článku Gildenberg P: The birth of stereotactic neurosurgery - Neurosurgery, January 2004)
Zrod stereotaktické neurochirurgie – osobní pohled
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Prof. MUDr. Daniel Bartko, PhD., DrSc., FAAN, FRSM
I. neurologická klinika, LF UK - FN, Bratislava
XIX. Slovenský a český zjazd mladých neurológov, Martin, Marec 2004
MUDr. Vladimír Nosáľ, doc. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a MFN Martin
XIX. zjazd slovenských a českých mladých neurológov a IV. martinské neuroimunologické dni
MUDr. Svatopluk Káš, CSc.
Neurolog, Praha
Neurologové a žákyně zdravotnických škol
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. František Cibulčík, PhD.
Neurologická klinika SZU FNsP Ružinov, Bratislava
Elektromyografia paravertebrálnych svalov v diagnostike lumbosakrálnej radikulopatie
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Jiří Mastík
I. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
Migréna – nová mezinárodní klasifikace a moderní léčebné postupy
doc. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc., MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.
Oddělení magnetické rezonance, 1. LF UK a VFN, Praha
Neuroradiologické vyšetřovací metody v diagnostice a jejich přínos pro další klinické vedení nemocných s neurokutánním onemocněním (fakomatózy, neurovývojová onemocnění)
doc. MUDr. Egon Kurča, PhD.,
Neurologická klinika JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Pavol Kučera, PhD.
1. neurologická klinika LF UK a FN, Bratislava
Syndróm karpálneho tunela – patogenéza, diagnostika a liečba
Jaroslav Sławek M.D., Ph.D.
Dpt. of Neurosurgery, Division of Functional Neurosurgery and Movement Disorders, Medical University, Gdańsk, Poland
Křeče hudebníků – klinický obraz, patofyziologie a léčba
REFERÁTY Z LITERATÚRY

Publikujeme v zahraničí

Ze zahraničního tisku
SLOVO ÚVODOM
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Slovo úvodem
created by © zooom.sk s.r.o.