Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Vážené kolegyně a vážení kolegové
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Eva Vlčková, Ph.D. – editorka hlavnej témy
Neurologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno
Neuromuskulární komplikace farmakoterapie
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
Neurologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno
Léky a nervosvalový přenos
Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Tomáš Horák
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Statinová myopatie
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Neurologická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha
MUDr. Daniel Baumgartner
Neurologická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha
MUDr. Veronika Potočková
Neurologická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Toxické neuropatie
MUDr. Jana Raputová
Neurologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno
MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.
Neurologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno
MUDr. Lenka Šmardová
Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno
MUDr. Aneta Rajdová
Neurologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno
doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.
Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno
Polyneuropatie indukovaná chemoterapií
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Olga Zapletalová
Neurologická klinika FN Ostrava, Lékařská fakulta OU Ostrava
Roztroušená skleróza v hraničních věkových skupinách – dětství a starší populace
MUDr. Michal Venglarčík, PhD.
Europainclinics, Bardejov
MUDr. Juraj Mláka
Europainclinics, Bardejov
MUDr. Martin Griger
Europainclinics, Bratislava-Nové Mesto
MUDr. Róbert Tirpák
Europainclinics, Praha
MUDr. Vlasta Vinklerová
Europainclinics, Bardejov
MUDr. Ladislav Kočan, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Róbert Rapčan, FIPP
Europainclinics, Praha, Europainclinics, Bardejov, Bratislava-Nové Mesto
Rádiofrekvenčná denervácia fazetových kĺbov v liečbe low back pain pri lumbálnom fazetovom syndróme
VIDEOKAZUISTIKY
MUDr. Jan Bardoň
Neurologická klinika FN a LF UP, Olomouc
MUDr. Martin Nevrlý, Ph.D.
Neurologická klinika FN a LF UP, Olomouc
Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Neurologická klinika FN a LF UP, Olomouc
MUDr. Pavel Otruba, MBA
Neurologická klinika FN a LF UP, Olomouc
PaedDr. Miloslava Čecháčková
Oddělení klinické logopedie FN a LF UP, Olomouc
Mgr. Markéta Večerková
Neurologická klinika FN a LF UP, Olomouc
Doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Primární progresivní apraxie řeči
KAZUISTIKY
MUDr. Martin Pail, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Brno, I. neurologická klinika, FN u sv. Anny v Brně a LF MU, Brno
MUDr. Marta Pažourková
Radiologická klinika, FN u sv. Anny v Brně a LF MU, Brno
Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Brno, I. neurologická klinika, FN u sv. Anny v Brně a LF MU, Brno, Středoevropský technologický institut, CEITEC MU, Brno
Neurozobrazovací kazuistika
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
Bc. Markéta Patočková
Absolvent ZSF JCU v Českých Budějovicích
Mgr. Alena Machová
ZSF JCU v Českých Budějovicích, Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče, České Budějovice
Těhotenství, porod a šestinedělí v souvislosti s epilepsií z pohledu porodní asistentky
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Zuzana Matejčíková
Neurologická klinika FN a LF UP Olomouc
Aubagio (teriflunomid) jako jedna z možností léčby u mužů s roztroušenou sklerózou
MUDr. Sandra Kurčová
Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika JLF a UNM, Martin
MUDr. Michaela Kaiserová, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Rekurentná kraniálna neuropatia
MUDr. Tereza Svrčinová
Neurologická klinika FN a LF UP, Olomouc
MUDr. Vladimíra Sládková, Ph.D.
Neurologická klinika FN a LF UP, Olomouc
MUDr. Michaela Kaiserová, Ph.D.
Neurologická klinika FN a LF UP, Olomouc
Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Neurologická klinika FN a LF UP, Olomouc
Pontocerebelární hypoplazie
KOMENTÁR
PhDr. Milena Košťálová, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Komentář ke článku: Bardoň a kol. Problematika diagnostiky primární progresivní apraxie řeči (primary progressive apraxia of speech – PPAOS)
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UNB, Bratislava
Mgr. Hana Zelinková
Laboratórium lekárskej genetiky, Alpha medical, s. r. o., Banská Bystrica, Bratislava
MUDr. Petra Jungová
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky, LF UK a UNB, Bratislava
Register a epidemiológia spinálnej a bulbárnej muskulárnej atrofie na Slovensku - komentář ke článku: P. Ridzoňa Kennedyho nemoc (bulbospinální svalová atrofie)
ONLINE PRÍLOHA
MUDr. Michal Minár, PhD.
II. neurologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Praktický prístup k poruchám spánku pri Parkinsonovej chorobe a iných synukleinopatiách
created by © zooom.sk s.r.o.