Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Vážené kolegyně a vážení kolegové
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Petr Hon – editor hlavnej témy
Neurologická klinika FN Ostrava
Urgentní stavy v neurologii
MUDr. Roman Havlíček
Neurologické oddělení ÚVN Praha
MUDr. Martin Voldřich, Ph.D.
KARIM ÚVN Praha
Poruchy vědomí
MUDr. Ivana Šarbochová
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Lukáš Martinkovič
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Status epilepticus u dospělých pacientů v neurointenzivní péči
MUDr. Martin Šrámek
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, Praha , Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Intracerebrální krvácení
MUDr. Petr Hon
Neurologická klinika, FN Ostrava
Intenzivní péče o pacienty s Guillain-Barré syndromem
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.
Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň
MUDr. Marika Talábová
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Kouření a roztroušená skleróza
MUDr. René Opšenák
Neurochirurgická klinika, JLF UK a UNM, Martin
Doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.
Neurochirurgická klinika, JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Juraj Šutovský
Neurochirurgická klinika, JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Martin Benčo, PhD.
Neurochirurgická klinika, JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Romana Richterová, PhD.
Neurochirurgická klinika, JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Pavol Snopko
Neurochirurgická klinika, JLF UK a UNM, Martin
Dysfágia po prednej krčnej diskektómii
MUDr. Pavlína Danhofer
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie Brno
MUDr. Katarína Brunová
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie Brno
Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie Brno
Syndrom Dravetové (těžká infantilní myoklonická epilepsie): charakteristiky onemocnění v dospělém věku
MUDr. Andrea Bártková, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Role botulotoxinu A v profylaktické léčbě chronické migrény
VIDEOKAZUISTIKY
MUDr. Michal Minár, PhD.
II. neurologická klinika LFUK a UNB, Bratislava
MUDr. Zuzana Košutzká
II. neurologická klinika LFUK a UNB, Bratislava
MUDr. Peter Matejička
II. neurologická klinika LFUK a UNB, Bratislava
MUDr. Igor Straka
II. neurologická klinika LFUK a UNB, Bratislava
Prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
II. neurologická klinika LFUK a UNB, Bratislava, Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Koincidencia kortikobazálneho syndrómu a cerebelárnej formy multisystémovej atrofie
KAZUISTIKY
MUDr. Martin Pail, Ph.D.
I. neurologická klinika, FN u sv. Anny v Brně a LF MU, Brno
MUDr. Marta Pažourková
Radiologická klinika, FN u sv. Anny v Brně a LF MU, Brno
Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
I. neurologická klinika, FN u sv. Anny v Brně a LF MU, Brno, Středoevropský technologický institut, CEITEC MU, Brno
Neurozobrazovací kazuistika
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Radek Litvik
Kožní oddělení Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Olga Zapletalová
Neurologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava
Výpad vlasů v důsledku léčby roztroušené sklerózy
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Petra Plachá
Neurologická klinika FN a LF UP Olomouc
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Neurologická klinika FN a LF UP Olomouc
MUDr. Michaela Kaiserová, Ph.D.
Neurologická klinika FN a LF UP Olomouc
MUDr. Sandra Kurčová
Neurologická klinika FN a LF UP Olomouc
Bickerstaffova autoimunitní kmenová encefalitida
MUDr. Anna Šefčíková
Neurologické oddelenie, NsP Spišská Nová Ves
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
Neurologické oddelenie, NsP Spišská Nová Ves
Čo sa skrylo za migrenózny záchvat?
INFORMÁCIE
Prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD
M. Laššánová, R. Sysák, P. Šiarnik, B. Kollár: Epilepsia a žena. Špecifické problémy farmakoterapie epilepsie u žien. 1. vydanie. - recenzia novej publikácie
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
XXVII. BRATISLAVSKÉ POSTGRADUÁLNE DNI DETSKEJ NEUROLÓGIE, 17. – 18. marec 2017, Bratislava
created by © zooom.sk s.r.o.