Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.
Neurologická klinika SZU a FNsP, Bratislava
Neurogenetika
HLAVNÁ TÉMA
Bc. Branislav Kusenda, RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
Centrum molekulární biologie a genové terapie, Interní hematoonkologická klinika, FN Brno, Brno; Katedra genetiky, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Bratislava
RNA interferencia – nový nástroj génovej terapie
prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.
Neurologická klinika SZU a FNsP, Bratislava
Hereditárne motorické axonopatie a neuronopatie
MUDr. Eva Mitrová, DrSc.
Národné referenčné centrum prionových chorôb, Slovenská zdravotnícka univerzita – Vedecko-výskumná báza ÚPKM, Bratislava
Genetická forma humánnych prionových chorôb
MUDr. Darina Ďurovčíková CSc., RNDr. Iveta Černáková, PhD., RNDr. Robert Petrovič, Mgr. Ján Futas
Centrum lekárskej genetiky FNsP v Bratislave
Syndrómy naliehajúcich génov s neurobehaviorálnou symptomatológiou
doc. MUDr. Ján Chandoga, CSc., RNDr. Robert Petrovič, Mgr. Ján Futas, MUDr. Darina Ďurovčíková, CSc., MUDr. Juraj Štofko, PhD., MUDr. Stanislav Jančo, CSc., MUDr. Mária Brezinová, prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
Centrum lekárskej genetiky FNsP Bratislava; I. neurologická klinika FNsP a LF UK Bratislava
X-viazaná adrenoleukodystrofia – najčastejšia dedičná metabolická porucha peroxizómov
RNDr. Omar Šerý, Ph.D., Prof. William Didden, MD., Ph.D.
Laboratoř neurobiologie a molekulární psychiatrie, Ústav biochemie, Přírodovědecká fakulta MU, Brno; GHC Research Institute, Houston, TX, U.S.A.
Budoucí možnosti genové terapie bolesti
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Eduard Minks, MUDr. Jan Tomčík, MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
HIV encefalopatie
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vztah spánku a jeho poruch ke kvalitě života
MUDr. Eva Moravcová, prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Diabetická neuropatie
doc. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., MUDr. Igor Nestrašil, MUDr. Martin Nevrlý, MUDr. Pavel Ressner
Centrum pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění, Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Farmakoterapie pokročilé Parkinsonovy nemoci
MUDr. Alena Novotná, doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologické oddělení Krajské nemocnice, Pardubice
Praktické tipy pro léčbu chronické bolesti opioidy v neurologii (Část I.)
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Trazodon v neurologické praxi
created by © zooom.sk s.r.o.