Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., předseda redakční rady
Vážené kolegyně a vážení kolegové
HLAVNÁ TÉMA
Prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO – editor hlavnej témy
Centrum vědy a výzkumu, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci
Neurosonologie
MUDr. Petra Kešnerová
Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Motol a 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Hodnocení aterosklerotických plátů v karotických tepnách pomocí duplexní sonografie
MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D.
Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, p.o, Neurologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
Detekce a klasifikace stenóz ve vertebrálním řečišti
Prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO
Centrum vědy a výzkumu, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci
Detekce mikroembolů pomocí transkraniální dopplerometrie
Prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO
Centrum vědy a výzkumu, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci
Diagnostika smrti mozku pomocí transkraniální dopplerometrie a transkraniální duplexní sonografie
MUDr. Martin Kuliha
Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava, Neurologie, cerebrovaskulární poradna a fyzioterapie, Bruntál
Muskuloskeletální ultrazvuk v neurologii
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.
Neurologická klinika FN Ostrava
PEGylovaný interferon beta-1a – nový interferon v léčbě roztroušené sklerózy
MUDr. Marek Peterka
Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň
Eskalační versus indukční terapie roztroušené sklerózy
MUDr. Tomáš Kalous
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze, Neurologie – elektrofyziologické laboratoře, s.r.o., Praha
Prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
Ústav patologie a molekulární medicíny, 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Imunitně zprostředkovaná nekrotizující myopatie
MUDr. Miroslav Vaštík
Neurologická klinika a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.
Neurologická klinika a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
MUDr. Sandra Kurčová
Neurologická klinika a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
MUDr. Michaela Kaiserová, Ph.D.
Neurologická klinika a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
MUDr. Zuzana Matejčíková
Neurologická klinika a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Neurologická klinika a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Funkčné prepojenie bazálnych ganglií
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
Prof. MUDr. Petr Vlček, CSc.
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
RNDr. Dana Nováková
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Léčba monoklonální protilátkou alemtuzumab – vliv na manifestaci poruch štítné žlázy
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Richard Plný
Neurologická ambulance a spánková poradna Inspamed, Pardubice
Dlouhodobá léčba RLS a PLMS s příznivým ovlivněním komorbidit
MUDr. Ing. David Černík, MBA
KCC, Neurologie, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, KCC, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Andrea Prcúchová
KCC, Neurologie, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, KCC, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Filip Cihlář, Ph.D.
Radiodiagnostické odd., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
Doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D., FESO
KCC, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Mechanická trombektomie po standardním časovém okně
FARMAKOTERAPIA
Prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha
Ocrelizumab v léčbě roztroušené sklerózy
KONTROVERZIE
MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
Klinika rehabilitačního lékařství FN KV, Praha
Vojtova reflexní lokomoce - Pro
Doc. MUDr. Alois Krobot, Ph.D.
Rehabilitační oddělení FN Olomouc a Centrum rehabilitace, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Vojtova reflexní lokomoce - Proti
created by © zooom.sk s.r.o.