Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA - předseda redakční rady
Vážené kolegyně a vážení kolegové
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA – editor hlavnej témy
Neuromuskulární centrum, Neurologická klinika LF MU a FN, Brno
Myastenie gravis
MUDr. Magda Horáková
Neurologická klinika FN a LF MU, Brno
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
Neurologická klinika FN a LF MU, Brno
Škály a dotazníky používané u myastenia gravis
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
Neuromuskulární centrum, Neurologická klinika LF MU a FN, Brno
MUDr. Magda Horáková
Neuromuskulární centrum, Neurologická klinika LF MU a FN, Brno
Myastenie a anestezie
MUDr. Magda Horáková
Neurologická klinika FN a LF MU, Brno
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
Neurologická klinika FN a LF MU, Brno
Úskalí dávkování azathioprinu a cyklosporinu v terapii myastenie
Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika FZS Univerzity Pardubice a Pardubické krajské nemocnice, Pardubice
MUDr. Jiří Piťha
Centrum myasthenia gravis, Neurologická klina 1. LF UK a VFN, Centrum klinických neurověd, Praha, Neurologické oddělení KZ, a.s. – Nemocnice Teplice, o. z., Teplice
Myastenia gravis s protilátkami proti MuSK
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Zuzana Matejčíková, Ph.D.
Neurologická klinika FN a LF UP Olomouc
Prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.
Neurologická klinika FN a LF UP Olomouc
T- a B-lymfocyty a ich úloha u roztrúsenej sklerózy
MUDr. Radek Ampapa
Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Účinnost a bezpečnost ocrelizumabu u roztroušené sklerózy
MUDr. Ján Necpál
Neurologické oddelenie, Nemocnica Zvolen, a.s.
Charakteristika porúch príjmu potravy pri progresívnej supranukleárnej paralýze
VIDEOKAZUISTIKY
MUDr. Ján Necpál
Neurologické oddelenie, Nemocnica Zvolen, a.s.
MUDr. Matej Škorvánek, PhD.
Neurologická klinika, LF UPJŠ a UNLP, Košice
V tieni detskej mozgovej obrny: prípad dyskinéz spojených s mutáciou ADCY5
INFORMÁCIE Z PRAXE
Mgr. Anna Stiborová
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Praha
Funkční míra nezávislosti a Míra hodnocení funkčního stavu (FIM+FAM) jako nástroj pro hodnocení funkčního stavu v neurorehabilitaci
MUDr. Irena Doležalová, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Středoevropský technologický institut (CEITEC), Brno
Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Středoevropský technologický institut (CEITEC), Brno
Stevens-Johnsonův syndrom – komplikace v rámci neurointenzivní péče
MUDr. Tereza Lukoszová
Neurologické oddělení, Nemocnice Havlíčkův Brod
Kazuistiky sporadické varianty Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci
PRÁVNA PORADŇA
JUDr. Šárka Špeciánová
Etická komise Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD.
forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz, s. r. o., Bratislava
Má lékař možnost odmítnout chronickou péči o pacienta pro osobní averzi, konflikt nebo neporozumění?
NEUROLÓGOVIA SA PýTAJÚ
PharmDr. Marcela Škrabalová
Odd. Státní agentury pro konopí pro léčebné použití, Státní ústav pro kontrolu léčiv
Jaká je regulace preskripce konopí? Jsou někteří lékaři registrováni k preskripci?
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves, a. s., SVET ZDRAVIA
IX. pracovné dni neuropsychiatrie v Levoči, 21. – 22. september 2017
NEUROZOBRAZOVACIE KAZUISTIKY
MUDr. Martin Pail, Ph.D.
I. neurologická klinika, FN u sv. Anny v Brně a LF MU, Brno
MUDr. Marta Pažourková
Klinika zobrazovacích metod, FN u sv. Anny v Brně a LF MU, Brno
Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
I. neurologická klinika, FN u sv. Anny v Brně a LF MU, Brno, Středoevropský technologický institut, CEITEC MU, Brno
Neurozobrazovací kazuistika
MEDAILÓN
MUDr. Jan Bardoň,
Neurologická klinika FN a LF UP Olomouc
Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN
Neurologická klinika FN a LF UP Olomouc
Edward Flatau (*27. 12. 1868–7. 6. 1932)
created by © zooom.sk s.r.o.