Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Neurologická klinika, Karlova Univerzita, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
Poruchy spánku v neurologické praxi
prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Deficit hypokretinu (orexinu) a poruchy spánku u neurologických onemocnění
MUDr. Miroslav Moráň
Centrum pro diagnostiku a léčbu poruch spánku a bdění, Neurologická klinika FN Brno
Parasomnie v NREM spánku
MUDr. Martin Brunovský, MUDr. Kateřina Červená, prof. MUDr. Miloš Matoušek, CSc.
III. Lékařská fakulta UK, Psychiatrické Centrum, Praha
Poruchy spánku u demencí
MUDr. Milan Kuchta, CSc.
Klinika detí a dorastu FNsP a LF UPJŠ a Ústav experimentálnej medicíny LF UPJŠ Košice
Syndróm náhleho a neočakávaného úmrtia u detí – SIDS
doc. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Neurologická klinika, Karlova Univerzita, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
Snění v neurologické praxi
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Mária Tormašiová
Neurologická klinika LF UPJŠ, Košice
MUDr. Eva Geročová–Feketeová
Neurologická klinika FNsP, Košice
Poruchy správania v REM spánku predchádzajúce Parkinsonovu chorobu
KOMENTÁRE
prof. MUDr. Josef Bednařík a pracovníci neurologické kliniky LF MU a FN Brno
Prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. šedesátiletý
doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc., MUDr. Alena Gaťková
Neurologické oddělení, Baťova nemocnice, Zlín
Zpráva o konání XXX. Česko-slovenského neurovaskulárního sympozia s mezinárodní účastí
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU, FN U sv. Anny v Brně
Neglect syndrom a „příznak skrytého vidění“
Georges Chapouthier, Patrice Venault
CNRS UMR 7593, „Vulnérabilité, Adaptation et Psychopathologie“ Hôpital Pitié-Salptrire, Université Paris VI, Francie
Epilepsie, úzkost a možná paměťový proces: tři vzájemně související fenomény
REFERÁTY Z LITERATÚRY

Publikujeme ve světě

Ze zahraničního tisku
SLOVO ÚVODOM
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Slovo úvodem
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Klára Látalová, MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Bouček
Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci
Tardivní dyskineze – patofyziologie a klinické projevy
created by © zooom.sk s.r.o.