Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologické oddělení, Krajská nemocnice, Pardubice
Iatrogenní neurologie
h. doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.
Neurologické oddelenie, Nemocnica F.D. Roosevelta, Banská Bystrica
Iatrogénna problematika antiepileptík
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologické oddělení, Krajská nemocnice, Pardubice
Iatrogenní neuromuskulární poruchy
MUDr. Martin Kanta, MUDr. Roman Hlatký, MUDr. Jiřina Habalová, MUDr. Carmen Daňková
Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologické oddělení, Krajská nemocnice, Pardubice
Iatrogenní léze periferních nervů – sedmileté zkušenosti s chirugickou léčbou
MUDr. Dagmar Krajíčková, CSc.
Neurologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
Komplikace chirurgické a endovaskulární léčby onemocnění magistrálních mozkových tepen
MUDr Petr Geier, doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologické oddělení, Krajská nemocnice, Pardubice
Iatrogenní cévní mozkové příhody
MUDr. Václav Dostál, doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologické oddělení, Krajská nemocnice, Pardubice
Polékové extrapyramidové syndromy
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Michal Bar, MUDr. David Školoudík
Neurologická klinika FNsP Ostrava-Poruba
MUDr. Roman Kerekeš
Kardiochirurgická klinika FNsP Ostrava-Poruba
Prevence cévní mozkové příhody při fibrilaci síní
MUDr. Věnceslava Svobodová
Neurologická klinika FTN, Praha
Postradiační myelopatie a nekróza mozku jako pozdní následky radioterapie
KOMENTÁRE
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
ARK FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Jiří Mastík
Neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně
Sympozium o léčbě bolesti, Brno – hotel Voroněž – 25.–26. 4. 2003
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno
Úloha endokanabinoidního systému v projevech postižení nervového systému
REFERÁTY Z LITERATÚRY

Publikujeme ve světě
SLOVO ÚVODOM
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Slovo úvodem
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Jan Pták
Krevní centrum Fakultní nemocnice s poliklinikou, Ostrava
Léčebná výměnná plazmaferéza a její praktické využití v neurologii
created by © zooom.sk s.r.o.