Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO – editor hlavnej témy
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Sekundární prevence ischemické cévní mozkové příhody
MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Základní algoritmus vyšetření etiologie ischemické cévní mozkové příhody
MUDr. Hana Magerová, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Indikace antitrombotické terapie v sekundární prevenci ischemické CMP
MUDr. Petr Janský
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Detekce paroxysmální fibrilace síní u pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě
MUDr. Martin Šrámek
Komplexní cerebrovaskulární centrum Ústavu klinických neurooborů, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Kdy uzavírat perzistující foramen ovale?
MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO
Neurologická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Anna Olšerová
Neurologická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Embolický iktus z neurčeného zdroje
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Olga Zapletalová
Neurologická klinika FN Ostrava, Lékařská fakulta OU, Ostrava
Roztroušená skleróza – mateřství a kojení
MUDr. Zuzana Dean
Neurologická klinika, Fakultná nemocnica Nitra
Prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD.
1. neurologická klinika LF UK, Bratislava
Doc. Ing. Ingrid Žitňanová, PhD.
Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie, LFUK, Bratislava
MUDr. Adela Penesová, PhD.
Biomedicínske centrum, SAV, Inštitút klinického a translačného výskumu, Bratislava
Má zloženie tukov v strave vplyv na priebeh sclerosis multiplex?
Sclerosis multiplex (SM) je chronické zápalové a neurodegeneratívne ochorenie centrálneho nervového systému. Etiológa ochorenia zostáva neobjasnená, zaraďuje sa medzi autoimunitné ochorenia. Na imunitnú poruchu vplývajú genetické a environmentálne faktory. Z environmentálnych faktorov sa v patogenéze ochorenia najčastejšie skloňuje vplyv slnečného žiarenia, hladiny vitamínu D, infekčných patogénov, ale aj vplyv diéty, obezity a zloženia črevného mikrobiómu. Oficiálne odporúčania ohľadne zloženia diéty však chýbajú. Náš článok poskytuje prehľad existujúcich dôkazov z epidemiologických, klinických a laboratórnych štúdií, že zloženie tukov v strave môže hrať významnú úlohu v patogenéze SM.
Kľúčové slová: sclerosis multiplex, diéta, saturované mastné kyseliny, saturovaný tuk

Does dietary fat composition matter in multiple sclerosis?
Multiple sclerosis (MS) is a chronic inflammatory and neurodegenerative disease of the central nervous system. The etiology is still unknown, the disease is believed to be autoimmune. The immune dysregulation is affected by genetic and environmental factors. Relation to sun exposure, vitamin D levels, exposure to infectious pathogens as well as dietary habits, obesity and GUT microbiota have all been implicated in the pathogenesis. There are however no firm recommendations regarding diet in the treatment of MS. Our review deals with the available evidence from epidemiological, clinical and laboratory studies that dietary fats may play an important role in MS pathogenesis.
Key words: multiple sclerosis, diet, saturated fatty acids, saturated fat
Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika FZS Univerzity Pardubice a Pardubické krajské nemocnice
Kortikoidy – léčba první volby u CIDP?
MUDr. Ivan Humhej
Neurochirurgická klinika FZS UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Krajská zdravotní, a.s.
Mgr. Ibrahim Ibrahim, Ph.D.
Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
Neurochirurgická klinika FZS UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Krajská zdravotní, a.s.
Doc. Ing. Jaroslav Tintěra, Ph.D.
Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.
Traumatologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Možnosti zobrazení brachiálního a lumbosakrálního plexu pomocí pokročilých technik magnetické rezonance
VIDEOKAZUISTIKY
MUDr. Eva Pešlová
I. neurologická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny a LF MU, Brno, tipendistka programu Brno Ph.D. Talent – financuje statutární město Brno
MUDr. Irena Doležalová, Ph.D.
I. neurologická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny a LF MU, Brno
MUDr. Daniela Sochůrková, Ph.D.
Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
I. neurologická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny a LF MU, Brno
Disociativní porucha hybnosti, nebo Stiff limb syndrom?
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Jitka Bušková, Ph.D.
Oddělení spánkové medicíny, Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Mgr. Monika Kliková
Oddělení spánkové medicíny, Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Rekurentní izolovaná spánková obrna
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Petr Hollý
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN, Praha
Doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN, Praha
Mgr. Eva Bolceková, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.
Radiologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN, Praha
Náhle vzniklý parkinsonský syndrom, kognitivní porucha a změny chování – polékový nebo jiný iatrogenní původ?
FARMAKOTERAPIA
Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Brno, 1. neurologická klinika FN u sv. Anny a LF MU v Brně
Brivaracetam (Briviact®)
INFORMÁCIE
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
MUDr. Ivan Martinka, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
MUDr. Veronika Otrubová
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Správa o činnosti Centra pre neuromuskulárne ochorenia za rok 2018
PRÁVNA PORADŇA
JUDr. Šárka Špeciánová
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK, Praha
Za jakých podmínek je možné sepsat tzv. revers?
LAUDÁCIA
Doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.
Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN, oslavuje šesťdesiate narodeniny
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN
Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., FCMA, FEAN slaví životní jubileum
created by © zooom.sk s.r.o.