Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Jan Hadač
Oddělení dětské neurologie FTN a subkatedra dětské neurologie IPVZ, Praha
Měnící se pohled na neuromuskulární choroby u dětí
MUDr. Jana Haberlová
Klinika dětské neurologie FN Motol, Praha
RNDr. Petra Hedvičáková
Oddělení klinické genetiky FN Motol, Praha
Spinální svalové atrofie v dětském věku
MUDr. Josef Kraus, CSc.
Klinika dětské neurologie, UK 2. LF a FN Motol, Praha
Myotonická dystrofie (Kurschmann-Batten-Steinert)
MUDr. Dana Šišková
Dětská neurologie FTN a IPVZ, Praha
Hereditární neuropatie s kongenitální kataraktou a faciální dysmorfií
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Darina Buranová, PhD., prof. MUDr. Pavel Varsik, DrSc., MUDr. Marek Baláž, MUDr. Branislav Kollár
I. neurologická klinika FN a LFUK, Bratislava
Epilepsia a porfýria
doc. MUDr. Egon Kurča, Ph.D.
Neurologická klinika JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Pavol Kučera, Ph.D.
I. neurologická klinika LF UK a FN, Bratislava
Senzitívny neurogram nervus plantaris medialis v diagnostike diabetickej neuropatie
MUDr. Andrea Bártková
Neurologická klinika FN Olomouc
MUDr. Dagmar Krajíčková, CSc.
Neurologická klinika FN Hradec Králové
Potraumatická disekce vertebrální tepny
KOMENTÁRE
MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
Centrum pro epilepsie, 1. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
„Epileptická psychóza“ – kontroverzní hledání souvislostí
prof. MUDr. Jan Libiger
Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Epilepsie – psychóza, hledání společného jazyka
MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonizmus FN u sv. Anny Brno
Zpráva o studijním pobytu na Katolické univerzitě Brabant, Tilburk, Nizozemí 26.3.–5.4.2001 a 20.5.–5.6.2002
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Problematika „postpoliomyelitického syndromu“
REFERÁTY Z LITERATÚRY

Publikujeme ve světě

Ze zahraničního tisku
SLOVO ÚVODOM
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Slovo úvodem
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
Psychiatrická klinika FN Brno
Léčba tikových poruch v dětské psychiatrii
prof. MUDr. Josef Faber, DrSc.
Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Praha-Bulovka
Epilepsie – psychóza, stále nejasný vztah?
created by © zooom.sk s.r.o.