Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. – editor hlavního tématu
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Kognitivní a behaviorální neurologie
prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
Psychóza a její příznaky u neurologických onemocnění
MUDr. Robert Rusina
Neurologická klinika FTN a IPVZ, Praha
Paměť a její poruchy
Mgr. Zuzana Fanfrdlová
I. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno
Temporolimbické syndromy
MUDr. Radovan Přikryl
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Kortikální reprezentace emocí
MUDr. Hana Ošlejšková
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno – Dětská nemocnice
Asociace behaviorálních poruch autistického spektra a řečových poruch s epilepsií a epileptiformními EEG abnormalitami
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc.
Neurologické oddělení, Baťova krajská nemocnice ve Zlíně
XXXII. Česko-slovenské neurovaskulární sympozium, Zlín, 10. – 11. 6. 2004
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Robert Kuba, Ph.D., MUDr. Irena Novotná, doc. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., MUDr. Jitka Křížová, MUDr. Ivana Tyrlíková, prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Centrum pro epilepsie, 1. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno
Topiramát v dlouhodobé terapii farmakorezistentní parciální epilepsie
doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc., MUDr. Ondřej Kalita,
Neurologické oddělení Baťovy krajské nemocnice, Zlín
doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.,
Neurochirurgická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Tomáš Kuběna
Oční ordinace, Zlín
Pseudotumor mozku – možnosti léčby
MUDr. Radim Mazanec
Neurologická klinika dospělých, 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Jiří Mastík
Neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Anesteziologicko-resuscitační klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Gabapentin (Neurontin ®) v léčbě neuropatické bolesti různé etiologie
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
Univ. Prof. Dr. Walter Pirker
Neurologische Abteilung der Krankenanstalt Rudolfstiftung, Wien
SPECT v diagnostice parkinsonových syndromů
MUDr. Eva Medová
Neurologická klinika FN KV, Praha
Migréna – diagnostika a akutní terapie záchvatů
REFERÁTY Z LITERATÚRY
Herzig R., Kalvach P., Petkova V., Vuković V., Tsakadze N. L., Bereczki D., Tuta S., Martiníková M., Rot U., Xhaxho S., Sidorovič E., Rand V. M., Zaborski J., Gavriliuc M., Reminyak I. V.
Publikujeme v zahraničí
Ze zahraničního tisku
SLOVO ÚVODOM
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Slovo úvodem
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MUDr. Miroslav Záleský, MUDr. Jiří Heráček, MUDr. Martin Lukeš, MUDr. Jitka Kuncová, doc. MUDr. Michael Urban
Urologická klinika FN KV a 3. LF UK v Praze
Neurogenní dysfunkce dolních močových cest
created by © zooom.sk s.r.o.