Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc., doc. RNDr. Peter Kaplán, CSc.
Ústav lekárskej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin
„Kanálopatie“ – staronový typ ľudských ochorení
doc. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a MFN, Martin
Vybrané primárne svalové ochorenia podmienené poruchami štruktúry a funkcie iónových kanálov a príbuzné nozologické jednotky: myotónie a paramyotónia
MUDr. František Cibulčík, PhD.
Neurologická klinika SZU FNsP, Bratislava-Ružinov
Periodické paralýzy
prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.
Neurologická klinika SZU FNsP, Bratislava
Ionové kanály a epilepsia
doc. MUDr. Božena Piťhová, CSc.
Neurologická klinika JLF UK a MFN, Martin
Novšie aspekty v etiopatogenéze migrény
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Hana Ošlejšková
Dětská nemocnice, Klinika dětské neurologie MU a FN, Brno
Možnosti využití generických antiepileptik v terapii epilepsií v každodenní praxi
MUDr. Svatopluk Káš, CSc.
Neurolog, Praha
Historie české neurologie v datech do roku 1945
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Ivan Buran, CSc., MUDr. Milan Gabriško
Neurologické oddelenie ŽNsP, Bratislava
Korelát klinických prejavov a CT nálezov u lumboischiadických syndrómov
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
PharmDr. et Mgr. David Vetchý, Ph.D., MUDr. Jiří Ceral, Ph.D.
Ústav technologie léků, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno; I. interní klinika FN, Hradec Králové a LF UK v Hradci Králové
Moderní perorální lékové formy používané v neurologii
REFERÁTY Z LITERATÚRY
1. Karapanayiotides T, Meuli R, Devuyst G. et al.; 2. Derkinderen P, Valjent E, Darcel F, et al.; 1. MUDr. Robert Mikulík; 2. MUDr. Robert Mikulík
Zo zahraničnej tlače & Publikujeme v zahraničí
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
Mgr. Zuzana Fanfrdlová
I. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno
Role neuropsychologického vyšetření v rámci péče o pacienty s Parkinsonovou nemocí léčených metodou hluboké mozkové stimulace
created by © zooom.sk s.r.o.