Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU, Centrum pro demyelinizační onemocnění, FN Brno-Bohunice
Sclerosis multiplex
doc. RNDr. Jan Krejsek, CSc., MUDr. Otakar Kopecký, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie, FN Hradec Králové
MUDr. Radomír Taláb, CSc.
Neurologická klinika, FN Hradec Králové
Imunopatogeneze roztroušené sklerózy
MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno
Evokované potenciály v diagnostice roztroušené sklerózy mozkomíšní
MUDr. Jana Bednářová
Oddělení klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Bohunice
doc. MUDr. Pavel Adam, CSc.2
OKBHI, Nemocnice Na Homolce, Praha
Likvorový profil u roztroušené sklerózy mozkomíšní
MUDr. Věra Feitová
Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice u svaté Anny, Brno
Souasné možnosti a význam vyšetení magnetickou rezonancí v diagnostice roztroušené sklerózy mozkomíšní
MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU, Centrum pro demyelinizační onemocnění, Neurologická klinika FN Brno-Bohunice
Imunomodulační terapie u sclerosis multiplex
Imunomodulační terapie u sclerosis multiplex zahrnuje léčbu interferonem beta-1a, beta-1b a glatiramer acetátem. Jedná se o dlouhodobou léčbu zasahující na různých úrovních a různými mechanizmy do imunopatogeneze choroby. Klinické ovlivnění přirozeného průběhu choroby spočívá ve snížení počtu atak a omezení jejich tíže, v redukci patologicky změněné tkáně CNS na MR a ve zpomalení progrese onemocnění. Léčba je indikována pro pacienty v atakovité fázi onemocnění splňující kriteria biologické aktivity choroby. V současnosti jsou k dispozici čtyři typy imunomodulačních preparátů: interferon beta-1b (Betaferon), interferon beta-1a (Rebif 22 a 44), interferon beta-1a (Avonex) a glatiramer acetát (Copaxone). Klinický účinek těchto preparátů je prokázán studiemi splňujícími náročné metodologické postupy a statistické vyhodnocení, bez nichž není možno definitivně potvrdit či vyvrátit účinnost preparátu zejména u tak variabilně probíhající choroby jakou je sclerosis multiplex. V následujícím textu jsou shrnuty údaje týkající se podstatných aspektů jednotlivých studií zejména s ohledem na klinickou praxi.
Kľúčové slová: sclerosis multiplex, imunomodulační terapie, interferon beta-1a, interferon beta-1b, glatiramer acetát.
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Evžen Nešpor
Neurologická klinika I. lékařské fakulty UK Praha
Záchvaty ze suplementární motorické arey, diagnostický a léčebný problém
MUDr. Ján Šulaj, doc. MUDr. Miroslav Galanda, CSc., MUDr. František Patráš, MUDr. Alexander Béreš
Neurochirurgická klinika SPAM, Rooseveltova NsP, Banská Bystrica
Programovateľné a neprogramovateľné ventily pri liečbe hydrocefalu: šesťročné skúsenosti
KOMENTÁRE
MUDr. Svatopluk Káš, CSc.
Neurolog, Praha
Neurologové a automobil
prof. MUDr. Pavel Traubner, Ph.D.
1. neurologická klinika, Bratislava
Správa z 34. medzinárodného Dunajského sympózia pre neurologické vedy a kontinuálne vzdelávanie
doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc.
Neurologické oddělení, Baťova nemocnice ve Zlíně
Zpráva o I. Cerebrovaskulárním semináři Litomyšl, 27.–28. 9. 2002
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Irena Rektorová
Centrum pro abnormální pohyby a parkinsonizmus, 1. Neurologická klinika LF MU, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
Terapie demencí
REFERÁTY Z LITERATÚRY

Publikujeme ve světě

Ze zahraničního tisku
SLOVO ÚVODOM
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.,
Slovo úvodem
created by © zooom.sk s.r.o.