Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. David Doležil, Ph.D.
Neurologická klinika FNsP, Ostrava
Neuroonkologie
prof. MUDr. Josef Nekula, CSc.
Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Algoritmus vyšetřování zobrazovacími metodami u nádorů mozku, páteře a páteřního kanálu
MUDr. David Doležil, Ph.D.
Neurologická klinika FNsP, Ostrava
Metastatické postižení páteřního sloupce, míchy a míšních obalů
MUDr. Pavel Vodvářka, Ph.D.
Radioterapeutická klinika FNsP Ostrava a Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity
Radioterapie a chemoterapie zhoubných nádorů centrálního nervového systému
MUDr. Olga Zapletalová
Neurologická klinika FNsP, Ostrava
Neurologické komplikace protinádorové léčby
INFORMÁCIE Z PRAXE
doc. MUDr. Pavol Sýkora, Ph.D., MUDr. Zuzana Kudziová
Klinika detskej neurológie LF UK, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava
Súčasný stav antiepileptickej liečby u detí v Slovenskej republike
KOMENTÁRE
MUDr. Róbert Garay, CSc.
Neurologické oddelenie, Fakultná NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Správa o XXXI. Slovensko-českom neurovaskulárnom sympóziu v Bratislave
prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.
Neurologická klinika FNsP akad. L. Dérera, Bratislava
II. levočské pracovné dni neuropsychiatrie a algeziologie vo vertebrologii
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.,
Neurologické oddělení, Krajská nemocnice, Pardubice
VII. kongres Evropské federace neurologických společností – EFNS 2003, Helsinky, Finsko
prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.
Neurologická klinika FNsP akad. L. Dérera, Bratislava
O etickom pozadí neurológie – 2. časť
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. David Goldemund, MUDr. Robert Mikulík
I. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno
Neurologické komplikace operací v mimotělním oběhu
REFERÁTY Z LITERATÚRY

Publikujeme v zahraničí

Ze zahraničního tisku
SLOVO ÚVODOM
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Slovo úvodem
Z POMEZÍ NEUROLOGIE
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc., MUDr. Klára Látalová
Psychiatrická klinika FN a LF Univerzity Palackého, Olomouc
Léčba demence inhibitory cholinesteráz – bezpečnost a snášenlivost v praxi
created by © zooom.sk s.r.o.