Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
h. doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD. – editor hlavnej témy
Neurologické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Komorbidita pri neurologických ochoreniach
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
Neurologická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
Komorbidita a cievne mozgové príhody
MUDr. Jolana Marková
Neurologická klinika FTNsP, Praha
Komorbidity migrény
doc. MUDr. Ján Benetin, PhD.
II. neurologická klinika LF UK a FNsP, Bratislava
Komorbidita pri Parkinsonovej chorobe
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologické oddělení Krajské nemocnice, Pardubice
Komorbidita nemocí svalů a periferních nervů
h. doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.
Neurologické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Komorbidita epileptických záchvatov
doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.
Neurologická klinika FN LP a LF UPJŠ, Košice
Sclerosis multiplex a autoimunitné ochorenia
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Katarína Klobučníková, prof. MUDr. Pavel Varsik, DrSc., MUDr. Branislav Kollár, PhD., MUDr. Darina Buranová, PhD.
I. neurologická klinika FNsP a LF UK, Bratislava
Poruchy spánkovej architektúry a zvýšená denná spavosť u pacientov s epilepsiou – naše prvé klinické skúsenosti
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Silvie Sedláčková, MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Repetitivní transkraniální magnetická stimulace a možnosti jejího potenciálního terapeutického využití u extrapyramidových onemocnění
REFERÁTY Z LITERATÚRY

Zo zahraničnej tlače & Publikujeme v zahraničí
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
doc. Paed.Dr. Pavel Kolář, prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc.
Klinika rehabilitace FN Motol a 2. LF UK, Praha
Význam hlubokého stabilizačního systému v rámci vertebrogenních obtíží
Mgr. Eva Zdařilová, Mgr. Kateřina Burianová, doc. MUDr. Michal Mayer, CSc., prof. MUDr. Oldřich Ošťádal, CSc.
Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc
Techniky plicní rehabilitace a respirační fyzioterapie při poruchách dýchání u neurologicky nemocných
created by © zooom.sk s.r.o.