Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
doc. MUDr. Jiří Náhlovský, CSc.
Neurochirurgická klinika a Ústav experimentální neurochirurgie LF UK a FN, Hradec Králové
Neurotraumatologie
prof. MUDr. Stanislav Němeček, DrSc.
Neuropatologická laboratoř, Neurochirurgická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
MUDr. Jana Němečková
Elektroencefalografická laboratoř, Neurochirurgická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
doc. MUDr. Jaroslav Cerman, CSc.
Biochemická laboratoř, Neurochirurgická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Patomorfologie poranění mozku
doc. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.
Neurochirurgická klinika FN, Brno
Konzervativní léčba potraumatické nitrolební hypertenze
MUDr. Josef Jakubec, CSc., prof. MUDr. Rudolf Malec, CSc., MUDr. Tomáš Hosszú
Neurochirurgická klinika FN, Hradec Králové
MUDr. Olga Jakubcová
Neurologická klinika FN, Hradec Králové
Trauma lebky a mozku v dětském věku
MUDr. Václav Málek, Ph.D.
Neurochirurgická klinika FN, Hradec Králové
Chronický subdurální hematom
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Tomáš Paleček, MUDr. Michael Mrůzek
Neurochirurgická klinika, FNsP Ostrava
Failed back surgery syndrom
MUDr. Dušan Trstenský, doc. MUDr. Egon Kurča, PhD., MUDr. Jozef Michalik, MUDr. Milan R. Voško, PhD., MUDr. Ema Kantorová,
Neurologická klinika JLF UK a MFN, Martin
doc. MUDr. Adamicová Katarína, PhD.
Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN, Martin
doc. MUDr. Fetisovová Želmíra, PhD.
Dermatovenerologická klinika JLF UK a MFN, Martin
Integrita centrálneho a periférneho nervového systému pri juvenilnej hyalínovej fibromatóze
KOMENTÁRE
h. doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.
Neurologické oddelenie, Nemocnica F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
25. Spoločný slovensko-český epileptologický kongres, Banská Bystrica 23. – 24. 10. 2003
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Neurologická klinika LF MU a FN, Brno
Zpráva z 50. Společného sjezdu Slovenské a České společnosti pro klinickou neurofyziologii v roce 2003
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Peter Kukumberg, Ph.D.
II. neurologická klinika LF UK FNsP akad. L. Dérera, Bratislava
Skica panickej poruchy
REFERÁTY Z LITERATÚRY

PUBLIKUJEME V ZAHRANIČÍ
SLOVO ÚVODOM
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Slovo úvodem
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD.
Katedra logopédie PdF UK, Centrum pre dysfluencie SZU, Bratislava
Etiopatogenéza zajakavosti vo svetle nových poznatkov
created by © zooom.sk s.r.o.