Stiahnite si Acrobat Reader   

NEUROLÓGIA PRE PRAX
 
Časopis prináša formou prehľadových článkov najnovšie poznatky predovšetkým z oblasti diagnostiky a liečby neurologických ochorení. Je možné stretnúť sa s problematikou týkajúcou sa neurológie, ale pohľadom odborníka z inej oblasti medicíny. V informáciách z praxe sú predkladané skúsenosti z jednotlivých neurologických pracovísk či ambulancií. Ďalej sú tu zaraďované správy z kongresov, zaujímavé informácie zo zahraničnej literatúry a mnoho viac, čo môže pomôcť predovšetkým ambulantným neurológom v ich každodennej práci.

 

Ročník 20, 2019, vychádza 6-krát ročne
 
Časopis vychádza v spolupráci so Slovenskou neurologickou spoločnosťou SLS.


Predseda redakčnej rady :
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA

Podpredseda redakčnej rady:
prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD.

Redakčná rada:

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD., prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD., prof. MUDr. Egon Kurča, Ph.D., MUDr. Radim Mazanec, Ph.D., MUDr. Pavel Ressner, Ph.D., doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D., doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

Širšia redakčná rada:
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D., doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., prof. MUDr. Ján Benetin, CSc., MUDr. Hana Brožová, Ph.D., MUDr. Miloslav Dvorák, PhD., prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., MUDr. Jan Hadač, Ph.D., prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D., prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc., prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D., MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D., doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D., prof. MUDr. Jan Roth, CSc., doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD., doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc., doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD., prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., doc. MUDr. Peter Špalek, PhD., doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., doc. MUDr. Stanislav Šutovský, PhD., MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
 
Vydavateľ časopisu v SR: SOLEN, s. r. o.
Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: SOLEN, s. r. o., Ambrova 5, 831 01 Bratislava

Redaktorka: Michaela Malová, mob.: 0903 463 286
e-mail: malova@solen.sk

Obchodné oddelenie: Mag. Helena Machánková, mob.: 0910 902 599, tel.: 02/ 5465 0647
e-mail: machankova@solen.sk
 
Grafická úprava, sadzba: Ján Kopčok, kopcok@solen.sk

Objednávky na pravidelné zasielanie a predplatné v SR:
SOLEN, s. r. o.
Ambrova 5
831 01 Bratislava
predplatne@solen.sk
tel.: 02/ 5465 0649
fax: 02/ 5465 1384
Cena predplatného za 6 čísiel na rok 2019 je 18 €.
 
Nie je možné platiť bankovým prevodom bez našej proforma faktúry. Po odovzdaní vyplnenej objednávky vám zašleme doklad na úhradu – šek alebo proforma faktúru podľa vašej požiadavky.

Vydavateľ časopisu v ČR: SOLEN, s. r. o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
Adresa redakcie v ČR: SOLEN, s. r. o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc, tel.: 00420 582 397 407, fax: 00420 582 396 099, e-mail: solen@solen.cz
Redaktorka v ČR: Zdeňka Bartáková, bartakova@solen.cz
 
Registrácia MK SR pod číslom EV 3577/09.
ISSN 1335-9592 (tlačené vydanie)
ISSN 1339-4223 (online)

Časopis je indexovaný v Bibliographia Medica Slovaca (BMS).
 
Citácie sú spracované v CiBaMed.

Citačná skratka: Neurol. prax

 

created by © zooom.sk s.r.o.